[1]
Luque Alcaide, E. 2006. VV.AA., Doctor Alexandre Sanvisens Marfull. Pedagog i pensador, Publicacions de la Universitat de Barcelona («Col.lecció Homenatges», 25), Barcelona 2005, 280 pp. Anuario de Historia de la Iglesia. 15, (ene. 2006), 504-505. DOI:https://doi.org/10.15581/007.15.10324.