[1]
Casas-Rabasa, S. 2023. Ramon Corts i Blay, El cardenal Vidal i Barraquer entre la crisi de la RestauraciĆ³ i la dictadura de Primo de Rivera. Arxius vaticans (1921-1923), Ateneu Universitari Sant PaciĆ , Barcelona 2021, 796 pp. Anuario de Historia de la Iglesia. 32, (abr. 2023), 606-608. DOI:https://doi.org/10.15581/007.32.067.