[1]
Casas, S. 2009. Ramon Corts i Blay (ed.), Regests de la documentació del segle XIX sobre Catalunya i la Santa Seu conservada a l’Arxiu Secret Vaticà; I. Fonts de la Nunciatura de Madrid (1887-1899); II. Fonts de la Nunciatura de Madrid (1877-1887), Facultat de Teología de Catalunya (Studia, Textus, Subsidia XII, XIII), Barcelona 2005, 2007, 387 + 477 pp. Anuario de Historia de la Iglesia. 18, (ene. 2009), 474-475. DOI:https://doi.org/10.15581/007.18.9873.