(1)
Ramis-Barceló, R. Pere Fullana, Història De La província Espanyola Del Tercer Orde Regular De Sant Francesc, Volumen III (1938-1960), Franciscanos TOR, Palma 2022, 349 Pp. Anuario de Historia de la Iglesia 2023, 32, 612-613.