(1)
Casas, S. Ramon Corts I Blay (ed.), Regests De La Documentació Del Segle XIX Sobre Catalunya I La Santa Seu Conservada a l’Arxiu Secret Vaticà; I. Fonts De La Nunciatura De Madrid (1887-1899); II. Fonts De La Nunciatura De Madrid (1877-1887), Facultat De Teología De Catalunya (Studia, Textus, Subsidia XII, XIII), Barcelona 2005, 2007, 387 + 477 Pp. Anuario de Historia de la Iglesia 2009, 18, 474-475.