Luque Alcaide, E. (2006). VV.AA., Doctor Alexandre Sanvisens Marfull. Pedagog i pensador, Publicacions de la Universitat de Barcelona («Col.lecció Homenatges», 25), Barcelona 2005, 280 pp. Anuario De Historia De La Iglesia, 15, 504-505. https://doi.org/10.15581/007.15.10324