Casas-Rabasa, S. (2023). Ramon Corts i Blay, El cardenal Vidal i Barraquer entre la crisi de la RestauraciĆ³ i la dictadura de Primo de Rivera. Arxius vaticans (1921-1923), Ateneu Universitari Sant PaciĆ , Barcelona 2021, 796 pp. Anuario De Historia De La Iglesia, 32, 606-608. https://doi.org/10.15581/007.32.067