Ramis-Barceló, R. (2023). Pere Fullana, Història de la província espanyola del Tercer Orde Regular de Sant Francesc, Volumen III (1938-1960), Franciscanos TOR, Palma 2022, 349 pp. Anuario De Historia De La Iglesia, 32, 612-613. https://doi.org/10.15581/007.32.070