Casas, S. (2009). Ramon Corts i Blay (ed.), Regests de la documentació del segle XIX sobre Catalunya i la Santa Seu conservada a l’Arxiu Secret Vaticà; I. Fonts de la Nunciatura de Madrid (1887-1899); II. Fonts de la Nunciatura de Madrid (1877-1887), Facultat de Teología de Catalunya (Studia, Textus, Subsidia XII, XIII), Barcelona 2005, 2007, 387 + 477 pp. Anuario De Historia De La Iglesia, 18, 474-475. https://doi.org/10.15581/007.18.9873