CASAS-RABASA, S. Ramon Corts i Blay, El cardenal Vidal i Barraquer entre la crisi de la RestauraciĆ³ i la dictadura de Primo de Rivera. Arxius vaticans (1921-1923), Ateneu Universitari Sant PaciĆ , Barcelona 2021, 796 pp. Anuario de Historia de la Iglesia, v. 32, p. 606-608, 3 abr. 2023.