Casas, Santiago. 2009. «Ramon Corts I Blay (ed.), Regests De La Documentació Del Segle XIX Sobre Catalunya I La Santa Seu Conservada a l’Arxiu Secret Vaticà; I. Fonts De La Nunciatura De Madrid (1887-1899); II. Fonts De La Nunciatura De Madrid (1877-1887), Facultat De Teología De Catalunya (Studia, Textus, Subsidia XII, XIII), Barcelona 2005, 2007, 387 + 477 Pp.». Anuario De Historia De La Iglesia 18 (enero), 474-75. https://doi.org/10.15581/007.18.9873.