Casas-Rabasa, S. (2023) «Ramon Corts i Blay, El cardenal Vidal i Barraquer entre la crisi de la Restauració i la dictadura de Primo de Rivera. Arxius vaticans (1921-1923), Ateneu Universitari Sant Pacià, Barcelona 2021, 796 pp.», Anuario de Historia de la Iglesia, 320, pp. 606-608. doi: 10.15581/007.32.067.