Ramis-Barceló, R. (2023) «Pere Fullana, Història de la província espanyola del Tercer Orde Regular de Sant Francesc, Volumen III (1938-1960), Franciscanos TOR, Palma 2022, 349 pp.», Anuario de Historia de la Iglesia, 320, pp. 612-613. doi: 10.15581/007.32.070.