[1]
R. Ramis-Barceló, «Pere Fullana, Història de la província espanyola del Tercer Orde Regular de Sant Francesc, Volumen III (1938-1960), Franciscanos TOR, Palma 2022, 349 pp.», Anuario de Historia de la Iglesia, vol. 32, pp. 612-613, abr. 2023.