Casas, S. «Ramon Corts I Blay (ed.), Regests De La Documentació Del Segle XIX Sobre Catalunya I La Santa Seu Conservada a l’Arxiu Secret Vaticà; I. Fonts De La Nunciatura De Madrid (1887-1899); II. Fonts De La Nunciatura De Madrid (1877-1887), Facultat De Teología De Catalunya (Studia, Textus, Subsidia XII, XIII), Barcelona 2005, 2007, 387 + 477 Pp.». Anuario De Historia De La Iglesia, Vol. 18, enero de 2009, pp. 474-5, doi:10.15581/007.18.9873.