[1]
Marques, J.A. 2018. Ks. EDWARD SZTAFROWSKI, Wspólpracownicy Biskupa Diecezjalnego W Pasterskim Poslugiwaniu, 1 vol. de 320 págs., Ed. Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, 1977. Ius Canonicum. 17, 33 (mar. 2018), 370-370. DOI:https://doi.org/10.15581/016.17.21011.