(1)
Marques, J. A. Ks. EDWARD SZTAFROWSKI, Wspólpracownicy Biskupa Diecezjalnego W Pasterskim Poslugiwaniu, 1 Vol. De 320 págs., Ed. Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, 1977. Ius Canonicum 2018, 17, 370-370.