Marques, J. A. (2018). Ks. EDWARD SZTAFROWSKI, Wspólpracownicy Biskupa Diecezjalnego W Pasterskim Poslugiwaniu, 1 vol. de 320 págs., Ed. Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, 1977. Ius Canonicum, 17(33), 370-370. https://doi.org/10.15581/016.17.21011