MARQUES, J. A. Ks. EDWARD SZTAFROWSKI, Wspólpracownicy Biskupa Diecezjalnego W Pasterskim Poslugiwaniu, 1 vol. de 320 págs., Ed. Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, 1977. Ius Canonicum, v. 17, n. 33, p. 370-370, 27 mar. 2018.