Marques, José Antonio. 2018. «Ks. EDWARD SZTAFROWSKI, Wspólpracownicy Biskupa Diecezjalnego W Pasterskim Poslugiwaniu, 1 Vol. De 320 págs., Ed. Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, 1977». Ius Canonicum 17 (33), 370-70. https://doi.org/10.15581/016.17.21011.