Bialobrzeski, Tomasz. 2017. «Wroceμski, Józef-Krajczyμski, Jan (eds.), Finis Legis Christus. Ksiæga pamiåtkowa Dedykowana Ksiædzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu Z Okazji siedemdziesiåtej Rocznicy Urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Stefana Kardyna¤a Wyszyμskiego, Warszawa 2009, 13». Ius Canonicum 49 (98), 742-44. https://doi.org/10.15581/016.49.2700.