Marques, J. A. (2018) «Ks. EDWARD SZTAFROWSKI, Wspólpracownicy Biskupa Diecezjalnego W Pasterskim Poslugiwaniu, 1 vol. de 320 págs., Ed. Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, 1977», Ius Canonicum, 17(33), pp. 370-370. doi: 10.15581/016.17.21011.