Bialobrzeski, T. (2017) «Wroceμski, Józef-Krajczyμski, Jan (eds.), Finis legis Christus. Ksiæga pamiåtkowa dedykowana Ksiædzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiåtej rocznicy urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Stefana Kardyna¤a Wyszyμskiego, Warszawa 2009, 13», Ius Canonicum, 49(98), pp. 742-744. doi: 10.15581/016.49.2700.