Marques, J. A. «Ks. EDWARD SZTAFROWSKI, Wspólpracownicy Biskupa Diecezjalnego W Pasterskim Poslugiwaniu, 1 Vol. De 320 págs., Ed. Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, 1977». Ius Canonicum, Vol. 17, n.º 33, marzo de 2018, pp. 370-, doi:10.15581/016.17.21011.