Bialobrzeski, T. «Wroceμski, Józef-Krajczyμski, Jan (eds.), Finis Legis Christus. Ksiæga pamiåtkowa Dedykowana Ksiædzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu Z Okazji siedemdziesiåtej Rocznicy Urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Stefana Kardyna¤a Wyszyμskiego, Warszawa 2009, 13». Ius Canonicum, Vol. 49, n.º 98, noviembre de 2017, pp. 742-4, doi:10.15581/016.49.2700.