Bialobrzeski, Tomasz. «Wroceμski, Józef-Krajczyμski, Jan (eds.), Finis Legis Christus. Ksiæga pamiåtkowa Dedykowana Ksiædzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu Z Okazji siedemdziesiåtej Rocznicy Urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Stefana Kardyna¤a Wyszyμskiego, Warszawa 2009, 13». Ius Canonicum 49, no. 98 (noviembre 23, 2017): 742-744. Accedido diciembre 6, 2023. https://revistas.unav.edu/index.php/ius-canonicum/article/view/2700.