1.
Bialobrzeski T. Wroceμski, Józef-Krajczyμski, Jan (eds.), Finis legis Christus. Ksiæga pamiåtkowa dedykowana Ksiædzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiåtej rocznicy urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Stefana Kardyna¤a Wyszyμskiego, Warszawa 2009, 13. Ius Canonicum [Internet]. 23 de noviembre de 2017 [citado 22 de abril de 2024];49(98):742-4. Disponible en: https://revistas.unav.edu/index.php/ius-canonicum/article/view/2700