AZAUSTRE GALIANA, A. La risa de Quevedo. La Perinola, v. 20, p. 9, 9 may 2018.