FERRATER, C. Taller de Carlos Ferrater / Carlos Ferrater Design Studio. Memoria de Proyectos, v. 13, p. 98-115, 25 sep. 2019.