[1]
Souto-de-Moura, E. 2015. Estación Trindade. Re. Revista de Edificación. (may 2015), 38-45. DOI:https://doi.org/10.15581/020.1645.