(1)
Souto-de-Moura, E. EstaciĆ³n Salgueiros. RE 2010, 76-81.