,  . FLOTEX Pavimentos de nylon. Re. Revista de Edificación, v. 17, p. 84-85, 11.