Souto-de-Moura, E. (2015) «Estación Trindade», Re. Revista de Edificación, 00, pp. 38-45. doi: 10.15581/020.1645.