Volver a los detalles del artículo Joan BELLAVISTA, Sacramentari de Barcelona. Edició i estudi del manuscrit de la Biblioteca Apostólica Vaticana, Vat. Lat. 3547, Facultat de Teologia de Catalunya («Studia, Textus, Subsidia» 6), Barcelona 1995, 298 pp., 16 x 23. Descargar Descargar PDF