Volver a los detalles del artículo Paul J. GRIFFITHS, Christianity through non christian eyes, Faith Meets Faith Series, Orbis Books, Nueva York 1990, XIII + 286 pp., 15 x 23,5. Descargar Descargar PDF