Volver a los detalles del artículo Miros¤aw MRÓZ, Tajemnica ludzkiej nieprawo≈ci. Aktualno≈© nauki ≈w. Tomasza z Akwinu o zπu moralnym i wadach gπównych, Toruμ: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikoπaja Kopernika, 2010, 628 pp., 19 x 26,5, ISBN 978-83-231-2522-8. Descargar Descargar PDF