(1)
Balaguer, V. Josep A. GRIMALT, La Figura De Judes a La Literatura. Notes Per a Un Estudi Sobre Hipertextualitat, Pastoral Universitària, Palma De Mallorca 2004, 93 pp., 11 X 18, ISBN 84-609-1225-6. Scripta Theologica 2017, 38, 1130.