(1)
Saranyana, J. I. Tomás D’ AQUINO, Compendi De Teologia, Introd. d’Evangelista Vilanova, Trad. De Ventura Sella, Facultat De Teologia De Catalunya I Fundació Enciclopèdia Catalana («Classics Del Cristianisme», 13), Barcelona 1990, 308 pp., 13 X 19,5. Scripta Theologica 1991, 23, 732.