Saranyana, J. I. (1991). Tomás D’ AQUINO, Compendi de Teologia, introd. d’Evangelista Vilanova, trad. de Ventura Sella, Facultat de Teologia de Catalunya i Fundació Enciclopèdia Catalana («Classics del Cristianisme», 13), Barcelona 1990, 308 pp., 13 x 19,5. Scripta Theologica, 23(2), 732. https://doi.org/10.15581/006.23.18056