BALAGUER, V. Josep A. GRIMALT, La figura de Judes a la literatura. Notes per a un estudi sobre hipertextualitat, Pastoral Universitària, Palma de Mallorca 2004, 93 pp., 11 x 18, ISBN 84-609-1225-6. Scripta Theologica, v. 38, n. 3, p. 1130, 23 oct. 2017.