Saranyana, J. I. (1991) «Tomás D’ AQUINO, Compendi de Teologia, introd. d’Evangelista Vilanova, trad. de Ventura Sella, Facultat de Teologia de Catalunya i Fundació Enciclopèdia Catalana (“Classics del Cristianisme”, 13), Barcelona 1990, 308 pp., 13 x 19,5.», Scripta Theologica, 23(2), p. 732. doi: 10.15581/006.23.18056.