Saranyana, J. I. «Tomás D’ AQUINO, Compendi De Teologia, Introd. d’Evangelista Vilanova, Trad. De Ventura Sella, Facultat De Teologia De Catalunya I Fundació Enciclopèdia Catalana (“Classics Del Cristianisme”, 13), Barcelona 1990, 308 pp., 13 X 19,5.». Scripta Theologica, Vol. 23, n.º 2, agosto de 1991, p. 732, doi:10.15581/006.23.18056.