Volver a los detalles del artículo Tomás D' AQUINO, Compendi de Teologia, introd. d'Evangelista Vilanova, trad. de Ventura Sella, Facultat de Teologia de Catalunya i Fundació Enciclopèdia Catalana («Classics del Cristianisme», 13), Barcelona 1990, 308 pp., 13 x 19,5. Descargar Descargar PDF