Jaume Mensa-i-Valls e-mail(Inicie sesión)

Contenido principal del artículo

Autores/as

Jaume Mensa-i-Valls e-mail(Inicie sesión)

Resumen

570

Con su Expositio in XII libros Metaphysicae Aristotelis Antonio Andrés ofrece una alternativa escotista a la obra homónima de Tomás de Aquino y trata de superarla. En esta obra Andrés refuta algunas interpretaciones del Aquinate. El objetivo del presente artículo consiste en analizar la respuesta de Bartolomeo Spina a las críticas de Andrés. Las Defensiones de Spina fueron publicadas en 1517 y posteriormente se integraron en los Commentaria in XII libros Metaphysicorum Aristotelis del Aquinate que Spina editó diversas veces.

Palabras clave

Escotismo, Antonio Andrés, Bartolomeo Spina, Tomás de Aquino, metafísica

Referencias

ARISTÓTELES, Metafísica. Edición trilingüe por V. GARCÍA YEBRA (Madrid, Gredos, 21998).

BARTHOLOMEUS DE SPINA, Defensiones doctrine S. Thome Aq[ui]natis vbi ab Antonio Andree in metaphysica idem inpugnat (Inpensa heredum quondam Domini Octauiani Scoti Modoetiensis, Venecia, 1517).

BARTHOLOMEUS DE SPINA, Defensiones, en S. Thomas Aquinatis, Praeclarissima commentaria, in duodecim libros Metaphysicorum Aristotelis (apud Hieronymum Scotum, Venecia, 1562).

M. BERTOLOTTI, Spina, Bartolomeo, Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 93: Sisto V-Stammati (Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2018) 607-610.

C. BÉRUBÉ, Antoine André, témoin et intèrprete de Scot, “Antonianum” 54 (1979) 386-446.

M. CABRÉ DURAN, Antoni Andreu (ca. 1280-1335), comentador de la “Metafísica” d’Aristòtil. Una reconstrucció de la univocitat del concepte d’ésser (Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 2018).

M. CABRÉ DURAN, L’“Expositio in XII libros Metaphysicae Aristotelis” d’Antoni Andreu i l’ús de l’obra homònima de Tomàs d’Aquino, en M. CABRÉ, A. FIDORA, J. MENSA (eds.), Relation, Reason and Reality. Studies in Medieval Philosophy (Servei de Publicacions de la UAB, Bellaterra, 2018) 89-102.

F. E. CRANZ, The Publishing History of the Aristotle Commentaries of Thomas Aquinas, “Traditio” 34 (1978) 157-192.

W. O. DUBA, Three Franciscan Metaphysicians after Scotus: Antonius Andreae, Francis of Marchia, and Nicolas Bonet, en F. AMERINI, G. GALUZZO (eds.), A Companion to the Latin Medieval Commentaries on Aristotle’s Metaphysics (Brill, Leiden, 2014) 413-493.

M. FERCHIUS, Discussiones Scoticae de Commentariis Metaphysicis et Reportatis Parisiensibus ascriptis Io. Dunsio Scoto, Doctori Subtili (Typis Pasquati, Padua, 1638).

M. T. GAETANO, Renaissance Thomism at the University of Padua. Publicly Accessible Penn Dissertations, 865 (University of Pennsylvania, Philadelphia, 2013).

M. GENSLER, Antonius Andreae Scotism’s best supporting Auctor, II: Antonius Andreae’s “Opus Magnum”: The “Metaphysics” Commentary, “Anuari de la Societat Catalana de Filosofía” 9 (1997) 39-50.

É. GILSON, Autour de Pomponazzi: Problématique de l’immortalité de l’ame en Italie au début du XVIe siècle, “Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge” 28 (1961) 163-279.

É. GILSON, Cajetan et l’humanisme théologique, “Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge” 22 (1955) 113-136.

J. HERNANDO I DELGADO, Pere Joan Matoses (1447/1452-1511), mestre en Arts, beneficiat a l’església de Santa Maria del Pi. De la tradició a l’humanisme, en J. SACASAS (ed.), “Splendor Pinensis”. Santa Maria del Pi al segle XV. I Jornades de les Basíliques històriques de la ciutat de Barcelona (16-18 de novembre de 2017) (Ateneu Universitari Sant Pacià, Barcelona, 2019) 133-184.

A. HOROWSKY, Sermoni “Iuxta Scripture veritatem” del maestro francescano Antonio “de Yspania”, “Franciscana” 18 (2016) 67-127.

A. HOROWSKY, Ludovico nei sermoni di Giovanni d’Aragona e di Antonio di Spagna, en T. D’URSO, A. PERRICCIOLI SAGGESE, D. SOLVI (eds), Da Ludovico d’Angiò a san Ludovico di Tolosa. I testi e le immagini (Società Internazionale di Studi Francescani, Spoleto, 2017) 199-219.

IOANNES DUNS SCOTUS [? = Antonius Andreae], Expositio in XII libros Metaphysicae Aristotelis, en Opera Omnia, vol. V (L. Vivès, París, 1891) 440-775; y vol. VI (L. Vivès, París, 1892) 1-600.

IOHANNES SCOTUS [? = Antonius Andreae], Commentaria in ·XII· libros Metaphysice Aristotelis (B. Locatelli, Venecia, 1501).

J. MENSA I VALLS, Antoni Andreu, mestre escotista. Balanç d’un segle d’estudis (Institut d’Estudis Catalans y Facultat de Teologia de Catalunya, Barcelona, 2017).

J. MENSA I VALLS, Antonius Andreae, Catalan disciple of Duns Scotus, “Catalan Social Sciences Review” 7 (2017) 1-8.

C. P. D. MUÑOZ, Acerca de una de las fuentes doctrinales de Tomás de Vio Cayetano: el aristotelismo secular de Padua, “Svmma” 11 (2018) 51-68.

C. P. D. MUÑOZ, Dificultades en torno a la interpretación cayetaniana del “ens”: “esse essentiae” y “esse actualis existentiae”, “Thémata. Revista de Filosofía” 49 (2014) 235-254.

M. L. PINE, Pietro Pomponazzi. Radical philosopher of the Renaissance, Saggi e testi, vol. 21 (Antenore, Padua, 1986).

G. PINI, Una lettura scotista della “Metafisica” di Aristotele: L’“Expositio in libros Metaphysicorum” di Antonio Andrea, “Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale” 2 (1991) 529-586.

G. PINI, Scotistic Aristotelianism: Antonius Andreas “Expositio” and “Quaestiones” on the Metaphysics, en L. SILEO (ed.), Via Scoti: Methodologica ad mentem Joannis Duns Scoti, vol. I (PAA Edizioni Antonianum, Roma, 1995) 375-389.

G. PINI, Sulla fortuna delle “Quaestiones super Metaphysicam” di Duns Scoto: le “Quaestiones super Metaphysicam” di Antonio Andrea, “Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale” 6 (1995) 281-361.

A. POPPI, Introduzione all’aristotelismo padovano, Saggi e testi 10, vol. 10 (Antenore, Padua, 21991).

M. RAMIS BARCELÓ, La recepción del pensamiento filosófico de Antonius Andreae (Doctor Dulcifluus) en el siglo XVI, “Anuario Filosófico” 55/1 (2022).

J. P. REILLY, The “alia littera” in Thomas Aquinas’ “Sententia libri Metaphysicae”, “Mediaeval Studies” 50 (1988) 559-583.

S. THOMAS AQUINATIS, Praeclarissima commentaria in duodecim libros Metaphysicorum Aristotelis (apud Hieronymum Scotum, Venecia, 1562).

S. THOMAS AQUINATIS, In Metaphysicam Aristotelis commentaria. Cura et studio M.-R. CATHALA (Marietti, Turín, 1915).

G. ZARRI, Spina, Bartolomeo della (1475/1479-1546), Encyclopedia of Witchcraft, vol. 4: Q-Z (ABC-CLIO, Denver, 2006) 1081.

Métricas

Search GoogleScholar
Detalles

Detalles del artículo

Sección
Estudios: Antoni Andreu y la filosofía escotista (Maria Cabré Duran - Jaume Mensa i Valls, eds.)